KHOÁ TU “BÚP SEN TỪ BI”

Hình Ảnh

Hình Ảnh

KHOÁ TU “BÚP SEN TỪ BI”

Ngày đăng : 24/05/2019 - 9:38 AM

Bước vào những ngày đầu tiên của mùa hè sau một năm học tập quên mình. Hôm nay các em được bố mẹ đưa về chùa Giác Ngộ tham dự khoá tu “Búp Sen Từ Bi - lần thứ 17” định kỳ mỗi tháng hai lần. Làm bậc cha mẹ không có điều gì quý hơn là hướng cho con cái tiếp xúc với môi trường Phật pháp, gần gũi chư Tăng. Từ đó, các cháu có nhận thức đúng, việc làm đúng, mở lòng thương yêu mọi người tạo nên nền tảng tốt đẹp cho tương lai sau này.

 

 
KHOÁ TU “BÚP SEN TỪ BI”