Xã Tân Qúy Tây

Xã Tân Qúy Tây

Xã Tân Qúy Tây

Xã Tân Qúy Tây

CHÙA PHÁP MINH

Địa Chỉ: 17/6A Ấp 1 Xã Tân Quý Tây Huyện Bình Chánh Thành Phố Hồ Chí Minh. Giám Tự : Đại Đức Thích Tâm Nhơn. Số Điện Thoại: 0985343863

CHÙA LIÊN HOA

Địa chỉ: Hương Lộ 11, ấp 2, Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh, TP.HCM Trụ trì hiện nay: NT. Thích Nữ Như Phương Điện thoại: