Xã Tân Qúy Tây

Xã Tân Qúy Tây

Xã Tân Qúy Tây

Xã Tân Qúy Tây

CHÙA LIÊN HOA

Địa chỉ: Hương Lộ 11, ấp 2, Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh, TP.HCM Trụ trì hiện nay: NT. Thích Nữ Như Phương Điện thoại: