Xã Hưng Long

Xã Hưng Long

Xã Hưng Long

Xã Hưng Long

CHÙA PHÁP LẠC

Địa chỉ: Số B3/14, ấp 2, Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh, TP.HCM. Trụ trì hiện tại: Ni Sư Thích Nữ Viên Châu

CHÙA PHÁP HẢI

Địa chỉ: B9/17 Tân Liễu, ấp 2, xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh, TP. HCM. Điện thoại: (08) 7.690120 Trụ trì hiện nay: NS. Thích nữ Như Ngọc