xã Bình Hưng

xã Bình Hưng

xã Bình Hưng

xã Bình Hưng

CHÙA THIÊN TRÌ

Trụ trì: TT. Thích Huệ Minh Địa chỉ: B15/20 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM Điện thoại: 08.66.809.000