Xã Bình Chánh

Xã Bình Chánh

Xã Bình Chánh

Xã Bình Chánh

CHÚA PHƯỚC THIỆN

Địa chỉ: C13/6 Đinh Đức Thiện, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Trụ trì hiện nay: NS. Thích nữ Chúc Hải Điện thoại: (08) 8.758512