Thị Trấn Tân Túc

Thị Trấn Tân Túc

Thị Trấn Tân Túc

Thị Trấn Tân Túc

CHÙA TAM BỬU

Văn phòng BTS PG huyện Bình Chánh ĐC: E10/5, đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Điện thoại: (+84) 0283 7602881

TU VIỆN TƯỜNG VÂN

Tu viện Tường Vân tọa lạc tại: Số E4/6, đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Điện thoại: (+84) 0286 2689409