Danh Mục Tự Viện

Danh Mục Tự Viện

Danh Mục Tự Viện

Danh Mục Tự Viện

CHÙA TAM BỬU

Văn phòng BTS PG huyện Bình Chánh ĐC: E10/5, đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, Điện thoại: (+84) 0283 7602881

Mười Đặc Điểm Cơ Bản Của Phật Giáo

Cuối tháng 10/2018 “Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử” Phật Giáo Bình Chánh tiếp tục trao tiền hỗ trợ học phí đến chư Tăng Ni tại các trường Trung cấp Phật học

Vai Trò Của Giới Luật Trong Nếp Sống

Cuối tháng 10/2018 “Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử” Phật Giáo Bình Chánh tiếp tục trao tiền hỗ trợ học phí đến chư Tăng Ni tại các trường Trung cấp Phật học

Hơn 3000 Hành Giả Tham Dự Lễ

Cuối tháng 10/2018 “Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử” Phật Giáo Bình Chánh tiếp tục trao tiền hỗ trợ học phí đến chư Tăng Ni tại các trường Trung cấp Phật học

Mười Đặc Điểm Cơ Bản Của Phật Giáo 1

Cuối tháng 10/2018 “Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử” Phật Giáo Bình Chánh tiếp tục trao tiền hỗ trợ học phí đến chư Tăng Ni tại các trường Trung cấp Phật học